Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
Weź udział
Pobierz regulamin
Dokończ zdanie: „KTO LUB CO POMAGA CI BYĆ NIEZWYCIĘŻONYM NA CO DZIEŃ?” max 300 znaków
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
tel.: (42) 636 90 97 e-mail: biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź